top of page

Política de privacitat

Acord d'usuari del Club ENERGY

Aquesta Política de privadesa (en endavant, Política de privadesa) s’aplica a tota la informació, incloses les dades personals que RS Impex SLU pot rebre sobre l’Usuari mentre utilitza el lloc web oficial del Club ENERGY situat al nom de domini www.energyandorra.club.

 

1. DEFINICIÓ DE LES CONDICIONS

1.1. En aquesta política de privadesa s’utilitzen els termes següents:

1.1.1. "Administració del lloc del Club ENERGY (en endavant, l'administració del lloc)": empleats autoritzats a gestionar el lloc, que actuen en nom de l'organització RS Impex SLU, que organitzen i (o) processen dades personals, i també determinen les finalitats del processament de dades personals, la composició de les dades personals a processar, accions (operacions) realitzades amb dades personals.

1.1.2. "Dades personals": qualsevol informació relacionada directa o indirectament amb una persona específica o identificable (subjecte de dades personals).

1.1.3. "Processament de dades personals": qualsevol acció (operació) o conjunt d'accions (operacions) realitzades mitjançant eines d'automatització o sense utilitzar aquestes eines amb dades personals, incloses la recopilació, el registre, la sistematització, l'acumulació, l'emmagatzematge, l'aclariment (actualització, canvi), extracció, ús, transferència (distribució, subministrament, accés), despersonalització, bloqueig, supressió, destrucció de dades personals.

1.1.4. La "confidencialitat de les dades personals" és un requisit obligatori per a l'operador o una altra persona que hagi tingut accés a dades personals per evitar la seva difusió sense el consentiment del subjecte de dades personals o altres motius legals.

1.1.5. "Usuari del lloc del Club ENERGY (en endavant, l'usuari)": una persona que té accés al lloc a través d'Internet i utilitza el lloc del Club ENERGY.

1.1.6. "Cookies" és una petita peça de dades enviada per un servidor web i emmagatzemada a l'ordinador d'un usuari, que el client web o el navegador web envia al servidor web cada vegada en una sol·licitud HTTP en intentar obrir la pàgina del lloc corresponent.

1.1.7. "Adreça IP" és una adreça de xarxa única d'un node d'una xarxa informàtica construïda mitjançant el protocol IP.

 

2. DISPOSICIONS GENERALS

2.1. L’ús del lloc web del Club ENERGY per part de l’Usuari suposa l’acceptació d’aquesta Política de privadesa, el consentiment al tractament de dades personals i l’acceptació dels termes de tractament de les dades personals de l’Usuari.

2.2. En cas de desacord amb els termes de la Política de privadesa, l’Usuari haurà de deixar d’utilitzar el lloc web del Club ENERGY

2.3. Aquesta política de privadesa només s’aplica al lloc web del Club ENERGY: www.energyandorra.club. El lloc no controla ni es fa responsable dels llocs de tercers als quals l’Usuari pugui fer clic als enllaços disponibles al lloc web del Club ENERGY

2.4. L’administració del lloc no verifica la precisió de les dades personals facilitades per l’Usuari del lloc del Club ENERGY.

3. ASSIGNATURA DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

3.1. Aquesta Política de privadesa estableix les obligacions de l’Administració del lloc de no revelar i proporcionar un règim de protecció de la confidencialitat de les dades personals que l’Usuari proporciona a petició de l’Administració del lloc quan es registra al lloc.

3.2. Les dades personals permeses per al tractament segons aquesta Política de privadesa les proporciona l’Usuari emplenant els formularis de comentaris al lloc web del Club ENERGY i inclouen la informació següent:

3.2.1. cognom, nom, patronímic de l’Usuari;

3.2.2. Número de telèfon de contacte de l’usuari;

3.2.3. adreça de correu electrònic (correu electrònic);

3.2.4. lloc de residència de l’Usuari.

3.3. El lloc protegeix les dades que es transmeten automàticament durant la visualització dels blocs d’anuncis i en visitar pàgines on s’instal·la l’escriptura del sistema estadístic ("píxel"):

• Adreça IP;

• informació de cookies;

• informació sobre el navegador (o un altre programa que proporciona accés a la visualització de publicitat);

• temps d'accés;

• l'adreça de la pàgina on es troba el bloc d'anuncis;

• referència (adreça de la pàgina anterior).

3.3.1. La desactivació de les cookies pot comportar la impossibilitat d’accedir a parts del lloc que requereixen autorització.

3.3.2. El lloc recopila estadístiques sobre les adreces IP dels seus visitants. Aquesta informació s'utilitza per identificar i resoldre problemes tècnics, per controlar la legalitat dels pagaments financers.

3.4. Qualsevol altra informació personal no especificada anteriorment (historial de navegació, navegadors i sistemes operatius usats, etc.) està subjecta a emmagatzematge i no proliferació fiables, tret del que es disposa a les clàusules. 5.2. i 5.3. d’aquesta política de privadesa.

 

4. FINALITAT DE RECOLLIR INFORMACIÓ PERSONAL DE L’USUARI

4.1. L’administració del lloc pot utilitzar les dades personals de l’usuari per:

4.1.1. Establir comentaris amb l’Usuari, inclosos l’enviament de notificacions, sol·licituds sobre l’ús del lloc, la prestació de serveis, processament de sol·licituds i aplicacions de l’Usuari.

4.1.2. Determinar la ubicació de l’Usuari per garantir la seguretat i evitar fraus.

4.1.3. Confirmació de l'exactitud i integritat de les dades personals facilitades per l'Usuari.

4.1.4. Proporcionar a l’Usuari assistència tècnica i client efectiva en cas de problemes relacionats amb l’ús del lloc.

4.1.5. Proporcionar a l’Usuari el seu consentiment, actualitzacions de productes, ofertes especials, informació sobre preus, butlletins i altra informació en nom del lloc o en nom dels socis del lloc.

4.1.6. Implementació d’activitats publicitàries amb el consentiment de l’Usuari.

4.1.7. Prestació de serveis relacionats amb obligacions de garantia i postgarantia.

5. MÈTODES I CONDICIONS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ PERSONAL

5.1. El tractament de les dades personals de l’Usuari es realitza sense cap límit de temps, però tenint en compte els períodes d’emmagatzematge de les dades personals previstos per la legislació vigent, de qualsevol manera legal, inclosos els sistemes d’informació de dades personals mitjançant eines d’automatització o sense utilitzar aquests mitjans. Les dades personals processades estan subjectes a destrucció o despersonalització en assolir els objectius de tractament o en cas de pèrdua de la necessitat d’assolir-los.

5.2. L’usuari accepta que RS Impex SLU té el dret de transferir dades personals a tercers, en particular a proveïdors de serveis de garantia i postgarantia, serveis de missatgeria, empreses de transport, organitzacions postals, operadors de telecomunicacions per tal de proporcionar a l’usuari l’oportunitat d’utilitzar el servei de garantia i altres proporcionats pels serveis. RS Impex SLU transfereix a les persones especificades i / o rep de les persones especificades només la informació personal de l’Usuari necessària per a les finalitats especificades.

5.3. Les dades personals de l’Usuari només es poden transferir a les autoritats públiques autoritzades del Principat d’Andorra per motius i de la manera que estableix la legislació del Principat d’Andorra.

5.4. En cas de pèrdua o revelació de dades personals, l’Administració del lloc informa l’Usuari sobre la pèrdua o revelació de dades personals.

5.5. L’administració del lloc adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per protegir la informació personal de l’Usuari de l’accés, destrucció, modificació, bloqueig, còpia, distribució no autoritzada o accidental, així com d’altres accions il·legals de tercers.

5.6. L’administració del lloc, juntament amb l’Usuari, pren totes les mesures necessàries per evitar pèrdues o altres conseqüències negatives causades per la pèrdua o divulgació de les dades personals de l’Usuari.

 

6. OBLIGACIONS DE LES PARTS

6.1. L'usuari està obligat a:

6.1.1. Proporcionar informació sobre les dades personals necessàries per utilitzar el lloc.

6.1.2. Actualitzeu, complementeu la informació proporcionada sobre dades personals en cas de canvis en aquesta informació.

6.2. L’administració del lloc està obligada:

6.2.1. Utilitzeu la informació rebuda únicament per als propòsits especificats a la clàusula 4 d’aquesta política de privadesa.

6.2.2. Assegureu-vos de l’emmagatzematge d’informació confidencial en secret, no divulgueu-ho sense el permís previ i per escrit de l’Usuari i, a més, no veniu, intercanvieu, publiqueu o divulgueu d’altres maneres possibles les dades personals transferides de l’Usuari, a excepció de cl. 5.2. i 5.3. d’aquesta política de privadesa.

6.2.3. Preneu precaucions per protegir la confidencialitat de les dades personals de l’usuari d’acord amb el procediment que s’utilitza habitualment per protegir aquest tipus d’informació en el negoci existent.

6.2.4. Bloquejar les dades personals relacionades amb l’Usuari pertinent des del moment de contacte o sol·licitud de l’Usuari o del seu representant legal o d’un organisme autoritzat per a la protecció dels drets dels subjectes de dades personals durant el període de verificació, en cas de revelar dades personals inexactes o accions il·legals.

 

7. RESPONSABILITAT DE LES PARTS

7.1. L’administració del lloc, que no ha complert les seves obligacions, es fa responsable de les pèrdues ocasionades per l’Usuari en relació amb l’ús il·lícit de dades personals, d’acord amb la legislació del Principat d’Andorra, a excepció dels casos previstos al cl. 5.2., 5.3. i 7.2. d’aquesta política de privadesa.

7.2. En cas de pèrdua o revelació d’informació confidencial, l’Administració del lloc no es fa responsable si aquesta informació confidencial:

7.2.1. Es va convertir en domini públic abans de la seva pèrdua o divulgació.

7.2.2. Es va rebre d'un tercer abans que l'administració del lloc la rebés.

7.2.3. Va ser divulgat amb el consentiment de l’Usuari.

 

8. RESOLUCIÓ DE CONTENCIONS

8.1. Abans d’acudir als tribunals amb una reclamació per controvèrsies derivades de la relació entre l’usuari del lloc i l’administració del lloc, és obligatori presentar una reclamació (una proposta escrita de resolució voluntària de la controvèrsia).

8.2. El destinatari de la reclamació en un termini de 30 dies naturals des de la data de recepció de la reclamació notificarà per escrit al sol·licitant la sol·licitud sobre els resultats de la consideració de la reclamació.

8.3. Si no s’arriba a un acord, el conflicte es remetrà a una autoritat judicial d’acord amb la legislació vigent del Principat d’Andorra.

8.4. La legislació vigent del Principat d’Andorra s’aplica a aquesta política de privadesa i a la relació entre l’usuari i l’administració del lloc.

 

9. CONDICIONS ADDICIONALS

9.1. L’administració del lloc té dret a fer canvis en aquesta Política de privadesa sense el consentiment de l’Usuari.

9.2. La nova política de privadesa entra en vigor des del moment en què es publica al lloc, tret que la nova edició de la política de privadesa disposi el contrari.

9.3. Qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquesta política de privadesa s’ha d’informar a office@energyandorra.club

bottom of page